Угода користувача

Остання дата і час оновлення: 06.04.2023, 15:22

Ця Угода Користувача (надалі - Угода) є цивільно-правовим договором приєднання, укладеним у відповідності з положеннями чинного законодавства України між платформою LetMeTutor (далі – «Платформа» або «Ми»), в особі фізичної особи-підприємця Римара Костянтина Андрійовича, (далі – «Адміністратор»), і адресований фізичним особам, фізичним особам- підприємцям, які своїми діями виявили намір приєднатися до цієї Угоди (надалі – «Користувач» або «Ви») для отримання послуг на наступних умовах:

1. Визначення понять

1.1. Адміністратор – це фізична особа-підприємець Римар Костянтин Андрійович, код ЄДРПОУ 3543700772, місце реєстрації: Україна, 21036, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 85, кв. 10, телефон +380 98 682 2888, яка є володільцем виключних майнових прав інтелектуальної власності на Платформу, забезпечує її розвиток, експлуатацію, взаєморозрахунки та технічну підтримку Користувачів.

1.2. Навчальні матеріали – це особисті методи і способи навчання, розроблені або ті, які належать Репетитору, які він\вона використовує під час ведення Уроку з Учнем.

1.3. Обліковий запис – сукупність даних Користувача, що зберігається на Платформі, необхідна для його розпізнавання (автентифікації) та надання доступу (авторизації) для роботи з Платформою.

1.4. Платформа – спеціалізоване програмне середовище LetMeTutor у вигляді програмного забезпечення, доступного через web браузер, яке об’єднує потреби Користувачів у отриманні послуг та можливості Платформи їх надавати. Адміністрування Платформи здійснюється Адміністратором.

1.5. Репетитор – це Користувач, який отримав доступ до Платформи і, за допомогою власних Навчальних матеріалів, проводить Урок з Учнем відповідно до умов передбачених цією Угодою.

1.6. Сервіси – додаткові можливості Платформи, які доступні Репетиторам на платній основі.

1.7. Урок — це заняття Репетитора з Учнем з використанням Навчальних Матеріалів Репетитора.

1.8. Учень – це Користувач, якому надано доступ до Платформи відповідно до правил передбачених Угодою, і який отримує послуги з пошуку Репетиторів на Платформі для подальших Уроків.

2. Послуги Платформи

2.1. Ви можете отримати доступ до Платформи як Репетитор, Учень або відвідувач для перегляду загальнодоступного вмісту Платформи.

2.2. Платформа дозволяє Учням знайти Репетиторів та Репетиторам знайти Учнів для надання\отримання освітніх послуг шляхом організації пошукового процесу.

2.3. Користувач отримує послуги шляхом реєстрації Облікового запису на Платформі як Репетитор або як Учень та внесення відповідної плати за обрані послуги.

2.4. Послуги, які надає Платформа не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту». Платформа також не з’єднує Репетиторів з Учнями та не виступає агентом Репетитора.

2.5. Послуги на Платформі доступні для використання особами, яким виповнилося 18 років. Користувачі, вік яких менше 18-ти років, мають право користуватися послугами Платформи лише за згодою батьків\законних представників та під їхнім наглядом. У цьому випадку відповідальність за дії Користувача несуть його батьки або законні представники.

3. Сервіси Платформи

3.1. «Пріоритет у пошуку». Це додаткова послуга, доступна Репетитору на платній основі, яка просуває обліковий запис Репетитора у глобальному пошуку і відображає його у першій п'ятірці репетиторів з конкретного предмету.

3.2. «ТОП репетиторів». Це додаткова послуга, доступна Репетитору на платній основі, яка просуває обліковий запис Репетитора і відображає його на головній сторінці Платформи.

3.3. Репетитори можуть обрати пакет Сервісу, а також період його дії у розділі «Платні послуги» у своєму обліковому записі. Застосування цих Сервісів доступне Репетиторам після успішної реєстрації облікового запису та внесення оплати.

4. Порядок надання доступу. Верифікація Репетитора.

4.1. При реєстрації облікового запису Користувача Платформа запитує персональні дані, необхідні для надання послуг, обсяг яких передбачений Політикою конфіденційності та відповідає нормам чинного законодавства. Відсутність запитаних даних є причиною відмови у реєстрації облікового запису Користувача.

4.2. Додатково при реєстрації облікового запису Репетитора Платформа повинна перевірити особу, яка реєструється, на наявність у неї відповідної освіти, досвіду та документів, що це підтверджують.

4.3. Платформа перевіряє зазначені в п. 4.2. документи шляхом комунікації з Репетитором за допомогою засобів відеозв’язку попередньо узгоджених з Репетитором. Після проходження процедури верифікації обліковий запис Репетитора отримує статус «Перевірений репетитор».

4.4. Ми не контролюємо та не несемо відповідальності за будь-яку інформацію, надану Репетитором під час процедури верифікації. Крім того, ми не підтримуємо та не робимо жодних заяв та не даємо гарантії щодо надійності верифікації та власне самих Репетиторів.

5. Права та Обов’язки Користувачів

5.1. Користувачі мають право отримати доступ до Платформи та її сервісів за умови виконання належним чином всіх умов, передбачених цією Угодою та відсутності будь-яких її порушень.

5.2. Репетитор має право:

5.2.1. Надавати Учням освітні послуги за допомогою Навчальних Матеріалів відповідно до умов цієї Угоди;

5.2.2. Відмовитися від надання освітніх послуг за умови відсутності оплати

5.2.3. Змінювати час проведення Уроку за умови попереднього узгодження з Учнем.

5.2.4. Переносити відгуки, які були внесені учнями на інших навчальних платформах щодо нього, залишаючись при цьому повністю відповідальним за достовірність таких коментарів.

5.2.5. Залишати відгуки.

5.3. Учень має право:

5.3.1. Самостійно обрати Репетитора, виходячи з власних вподобань та інтересів;

5.3.2. Спілкуватися з Репетитором на Платформі задля досягнення своїх цілей;

5.3.3. Змінити Репетитора в будь-який час за умови попередження Репетитора та Платформи до моменту внесення оплати;

5.3.4. Припинити використання Платформи, доступ до неї шляхом видалення облікового запису та\або надсилання повідомлення Платформі про запит такого видалення;

5.3.5. Використовувати Навчальні Матеріали, надані Репетитором і з дозволу Репетитора, але лише в особистих і некомерційних цілях.

5.3.6. Залишати відгуки на Платформі.

5.4. Користувачі зобов’язані:

5.4.1. Належним чином зареєструвати свій обліковий запис та підтвердити свою безумовну та беззастережну згоду з умовами, зазначеними в цій Угоді. Така згода вважається дійсною при успішній реєстрації облікового запису;

5.4.2. Надавати точну та правдиву інформацію при заповненні даних свого облікового запису;

5.4.3. Вносити оплату за послуги, відповідно до умов передбачених Розділом 8 цієї Угоди;

5.4.4. Утримуватись від поведінки, яка може перешкодити іншим Користувачам отримати доступ до Платформи, її Сервісів та послуг, від поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить ділову репутацію Платформи, інших Користувачів, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено законодавством;

5.4.5. Не використовувати інформацію і матеріали, що стали доступними в зв’язку з доступом до Платформи, за винятком використання такої інформації та матеріалів Користувачем в особистих некомерційних цілях;

5.4.6. Не розміщувати рекламу, оголошення щодо пошуку репетиторів для інших онлайн-шкіл чи платформ. Користувачам заборонено розміщувати свої контакти у обліковому записі в розділі «Про себе» та обмінюватися контактними даними до завершення першого Уроку.

6. Права та обов’язки Платформи

6.1. Платформа зобов’язана:

6.1.1. Зареєструвати обліковий запис Користувача, за умови належного виконання останнім умов передбачених Розділом 4 цієї Угоди;

6.1.2. На вимогу Користувача, надати йому консультацію та необхідну інформацію щодо використання Платформи;

6.1.3. Забезпечити належну процедуру верифікації Репетиторів;

6.1.4. Інформувати Користувачів про зміни в Угоді, реквізитах тощо.

6.2. Платформа має право:

6.2.1. Змінювати, оновлювати та вдосконалювати вміст Платформи за власним рішенням відповідно до власних потреб, поточних тенденцій, потреб потенційних Користувачів тощо;

6.2.2. На підставі запиту Учня та\або на власний розсуд вирішувати питання про можливість повернення Користувачу грошових коштів сплачених за перший Урок, у разі якщо Урок не був проведений з вини Репетитора та\або Платформи;

6.2.3. Адмініструвати відгуки, залишені Користувачами на Платформі, в тому числі змінювати, видаляти, знищувати та вчиняти будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, якщо є істотні підстави вважати, що такий відгук є недостовірним або порушує загальновизнані правила поведінки, як визначено у ст. 6.2.;

6.2.4. Призупинити та\або припинити доступ Користувача до Платформи на будь-якому етапі надання послуг без повернення внесеної оплати, у випадках:

6.2.4.1. Порушення Користувачем загальновизнаних правил поведінки під час користування Платформою. Зазначеними порушеннями в цілях цієї Угоди вважаються : розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа інших Користувачів, примушування, реклама, нецензурні вирази і тощо;

6.2.4.2. Порушення Користувачем своїх обов'язків, передбачених Розділом 5 цієї Угоди;

6.2.4.3. Встановлення факту порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Платформи;

6.2.4.4. Встановлення факту передачі Користувачем свого облікового запису третім особам, поширення Користувачем вмісту Платформи, яка стала доступна йому після проведення Уроку третім особам за плату або безкоштовно. Використання Користувачем інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання послуг на Платформі, в інших цілях, крім особистого некомерційного використання;

6.2.4.5. Якщо Користувач не здійснив оплату або здійснив її з порушенням умов, передбачених Розділом 8 цієї Угоди;

6.2.4.6. Через технічні або інші причини, що заважають наданню послуг на час ліквідації таких причин.

7. Відповідальність

7.1. Користуючись послугами та сервісами Платформи, Користувач відмовляється від будь-яких претензій до Платформи.

7.2. Платформа не несе відповідальності за можливі неотримані Користувачем результати, здобутки, досягнення, прибутки, за репутаційні та інші ризики, тощо, які можуть виникнути при користуванні Платформою.

7.3. Платформа не несе відповідальності за достовірність інформації, в тому числі відгуків, залишених Користувачами на Платформі, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.4. У випадку, якщо Користувач не здійснив оплату, здійснив оплату несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Платформа має право розірвати цю Угоду та/або призупинити доступ до Платформи та облікового запису без повернення оплати, якщо така була внесена.

7.5. У випадку порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Платформи, Репетиторів, інших Користувачів, в тому числі у випадку передачі Користувачем інформації, матеріалів отриманих після доступу до Платформи та\або проходження Уроку третім особам, при виявленні фактів використання Користувачем вказаних матеріалів, інформації з комерційною метою, Користувач несе таку відповідальність:

7.5.1. припинення доступу Користувача до Платформи, розірвання Угоди в односторонньому порядку без повернення оплати, якщо така була внесена,

7.5.2. відшкодування Платформі збитків, завданих таким порушенням.

7.6. Будь-які дії Користувача, спрямовані на перешкоджання наданню Платформою іншим Користувачам або які стали причиною ненадання, неналежного надання Платформою послуг, тягнуть за собою розірвання Угоди Платформою в односторонньому порядку без повернення Користувачу оплати, якщо така була внесена.

7.7. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Платформи перед Користувачем за будь-яким позовом чи претензією обмежується розміром вартості наданої послуги за цією Угодою.

8. Оплата. Повернення коштів

8.1. Вартість користування Платформою для Репетиторів та Учнів визначається як сума вартості першого Уроку конкретного Учня з конкретним Репетитором. Ця сума сплачується Учнем до початку першого Уроку на банківський рахунок Платформи, за допомогою сторонніх платіжних засобів, зокрема Fondy і є винагородою Платформі. Детальніше про умови проведення трансакції за допомогою цієї платіжної системи Ви можете знайти за посиланням.

8.2. Оплата за другий та всі наступні Уроки конкретного Учня та конкретного Репетитора відбувається відповідно до домовленостей Учня та Репетитора за межами Платформи і не регулюється умовами цієї Угоди.

8.3. Якщо Учень вніс оплату, а перший Урок не відбувся з вини Репетитора та\або Платформи, Платформа зобов’язується зарахувати повну суму на рахунок Учня, з якого надійшла оплата впродовж 5 (п’яти) банківських днів, якщо не Учень і Репетитор не домовилися про повторне проведення першого Уроку.

8.4. Репетитор має право скористатися Сервісами Платформи, зазначеними в Розділі 3 цієї Угоди, на умовах повної передоплати за обраний пакет. Оплата відбувається на рахунок Платформи за допомогою сторонніх платіжних засобів, зазначених у п.8.1.

8.5. Пакет, обраний та оплачений Репетитором, діє з дати і до останнього дня терміну вказаного у пакеті включно. Репетитор не має права змінити термін дії пакету після внесення оплати. Відмова від пакету після початку його дії не є підставою для повернення внесеної Репетитором оплати.

9. Інтелектуальна власність

9.1. Вміст Платформи, за винятком Навчальних матеріалів та відгуків, є виключною інтелектуальною власністю Платформи.

9.2. Право використання вмісту, отриманого в процесі надання послуг Платформою, обмежене використанням в особистих некомерційних цілях і не допускається в інших цілях.

9.3. Користувач в разі порушення авторських та інших прав інтелектуальної власності несе відповідальність згідно з чинним законодавством України про захист інтелектуальної власності.

9.4. Платформа залишає за собою всі виключні майнові права: виключне право використовувати вміст та виключне право на дозвіл або заборону використання вмісту іншими особами.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. У разі виникнення спорів при виконанні цієї Угоди Платформа та Користувачі (разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

11. Способи зв’язку

11.1. Платформа та Користувач будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку за реквізитами, які Користувач вказав під час створення облікового запису та реквізитами Платформи.

11.2. У разі зміни реквізитів (адреси, телефонного номеру, електронної пошти, банківських рахунків тощо), одна із Сторін повідомляє про це іншу Сторону протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін.

12. Інше

12.1. Приєднанням до цієї Угоди Користувач надає Платформі згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що він може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку або шляхом цифрового запису. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Користувача, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Платформою в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Платформі і не можуть бути використані без його згоди.

12.2. Якщо Користувач заперечує проти використання його зображень на вказаних матеріалах, він повинен повідомити Адміністратора шляхом направлення електронного листа на електронну пошту [email protected]

12.3. Збір, обробка та зберігання Персональних даних Користувачів відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України і та Політики конфіденційності.

12.4. Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться Адміністратором Платформи і є невід’ємними її частинами. Адміністратор повідомляє Користувачів про зміни і доповнення до Угоди шляхом розміщення останньої редакції Угоди на Платформі. Продовження користування Платформою ті її Сервісами означає згоду Користувача з новою редакцією Угоди. Якщо Користувач не погоджується з новими умовами, він повинен припинити користування Платформою.

Ми використовуємо cookies, для вашої зручності на сайті. Переглядаючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на використання нами файлів cookies.